Vlastnosti webhostingu

Disková kapacita, domény

 • možnosť prevádzky viacerých domén - multihosting
 • neobmedzujeme prenos dát
 • celkovú diskovú kapacitu v rámci balíčka je možné flexibilne rozdeliť na jednotlivé domény v balíčku
 • taktiež rozdelenie kapacity je možné v rámci domény, je na vás koľko kapacity pridelíte webu, koľko databáze a koľko e-mailu
 • dáta sú uložené na diskoch v RAID 1 alebo v RAID 5 poly
 • denná záloha dát

Technológie

 • podpora PHP 4 a PHP 5 (je možné ľubovoľne meniť)
 • podpora .htaccess pre zmenu nastavení serveru a SEO
 • inštalované knižnice/moduly: mod_rewrite, mod_alias, bcmath, bz2, curl, exif, gd, iconv, libxml, mbstring, mcrypt, mhash, SimpleXML, soap ...
 • databázy MySQL a PostgreSQL a SQLite
 • CRON pre automatické spúšťanie skriptov

Prístup k údajom

 • štandardne poskytovaný SFTP prístup pre šifrovaný prenos dát
 • podpora FTP,FTPs
 • možnosť externého pripojenia k databáze
 • štatistiky návštevnosti
 • access log, server log
 • prístup k zálohám (zálohovanie každých 24 hodín, denné, týždenné zálohy databázy)

E-mailové služby

 • flexibilná kapacita
 • doménový kôš
 • webmail
 • Antispam a Antivírus
 • SMTP server pre odosielanie pošty
 • neobmedzený počet aliasov
 • maximálna veľkosť jedného e-mailu 20 MB
 • maximálny počet príjemcov v jednom e-maile 50 /z toho max. 3 nesprávne/
 • záložný mail server

Ovládací panel

 • integrovaný ovládací panel
 • manažment viacerých domén z jedného miesta
 • fakturačné profily (možnosť fakturácie každej domény, služby na iný subjekt)
 • pokročilá správa DNS
 • prehľad faktúr
 • prehľad a zadávanie požiadaviek na technickú podporu (ticket systém)