Multihosting

Multihosting umožňuje prevádzkovať viac samostatných domén (internetových stránok) v rámci jedného zdieľaného priestoru (balíčku).

Každá doména v rámci multihostingu je samostatne spravovateľná tak ako akákoľvek iná doména. Domény v rámci balíčku zdieľajú priestor a služby (napr. počet databáz). K dispozícii máte kompletnú podporu všetkých protokolov vrátane samostatných emailových schránok. Už nemusíte pre ďalšie projekty objednávať ďalšiu službu, ktorú naplno nevyužijete. Jednoducho v prehľadnom ovládacom panely pridelíte ďalšej doméne požadované služby ako napríklad kapacitu web priestoru, kapacitu emailových schránok a vytvoríte databázy.

Ako funguje multihosting?

Zvoľte si jeden z naších webhostingových balíčkov z nášho porovnania. Objednajte si požadované domény. Objednané domény sa zobrazia v ovládacom panely, kde môžete jednoducho zaradiť doménu do požadovaného balíčku.

Výhody multihostingu

Multihosting prináša hlavne finančnú úsporu a zjednodušenie administrácie. S tým súvisí aj lepšie využitie zdrojov ktoré máte k dispozícii. Vytvorenie samostatnej produktovej stránky k už existujúcej firemnej nikdy nebude jednoduhšie. Stačí objednať doménu.

 

Ukážka jednoduchého spôsobu objednania viacerých domén a zaradenia domény do balíčku:

Zaradenie domény do balíčka

 

Ukážka procesu objednávania