Nastavenie pre Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird logoNastavenie pre POP3 server

Pre nastavenie servera na prijímanie pošty POP3 aj pre server IMAP je nutné zadať ako názov servera adresu pop3.hostujeme.sk respektíve imap.hostujeme.sk. Porty pre jednotlivé servery sú:

  • POP3: 995
  • IMAP: 993

pokračovanie nižšie (nastavenia SMTP)

Nastavenie POP3

Nastavenie POP3 účtu:

Nastavenie POP3

Nastavenie IMAP účtu:

Nastavenie IMAP

Upozornenie zabezpečenia:

Upozornenie

 

Nastavenie pre SMTP server

Pre odosielanie e-mailov je nutné si nastaviť názov servera na smtp.hostujeme.sk a port pre odchádzajúcu poštu na 465 .

Do časti Zabezpečenie a overenie vyberieme metódu zabezpečenia SSL/TLS, zadáme používateľské meno pre posielanie pošty, ktoré je zhodné s nastavovanou e-mailovou adresou a metódu overenia zašifrované heslo.

Nastavenie SMTP