Microsoft Outlook

Logo outlook 2013 Logo outlook 2007Nastavenie Vášho e-mailového konta pre program Microsoft Outlook pozostáva z troch krokov:

1. krok - Zadanie prístupových údajov a zadanie mailového servera

Po zadaní Vášho mena a e-mailovej adresy je nutné zadať názov mailového servera pre POP3 pop3.hostujeme.sk respektíve pre IMAP imap.hostujeme.sk, a odchádzajúcu poštu SMTP smtp.hostujeme.sk. Postupujeme zadaním prístupových údajov k nastavovanému kontu, kde užívateľské meno je zhodné s nastavovaným e-mailom. Nakoniec zobrazíme Ďaľšie nastavenia pre Vaše konto.

pokračovanie nižšie (nastavenie overenia SMTP servera)

Nastavenie pre POP3:

Microsoft Outlook

 

Nastavenie pre IMAP:

Microsoft Outlook

 

2. krok - Nastavenie overenia SMTP servera, jeho prístupov

Po po otvorení nového okna, prejdeme na záložku Server odosielanej pošty, kde je nutné vybrať možnosť Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie a tiež Použiť rovnaké nastavenia ako pre server prichádzajúcej pošty

pokračovanie nižšie (nastavenie portov pre servery)

Microsoft Outlook

 

3. krok - Nastavenie portov pre servery POP3, IMAP a SMTP

Pre správne príjímanie a odosielanie e-mailov je nutné si nastaviť správne porty pre jednotlivé servery. Pre odchádzajúcu poštu SMTP: 465 a pre prichádzajúcu poštu POP3: 995 a IMAP: 993.

Servery pre dané porty vyžadujú zabezpečené pripojenie SSL

Nastavenie pre POP3:

Microsoft Outlook

 

Nastavenie pre IMAP:

Microsoft Outlook