Elektronická pošta

Zriadenie a správa e-mailovej schránky a práca s e-mailom

Novú e-mailovú schránku je možné založiť po prihlásení sa pomocou postmaster účtu na stránke pre administráciu e-mailov. Postmaster účet je možné vytvoriť a spravovať po prihlásení sa do ovládacieho panelu na našej stránke.

Po prihlásení sa do administrácie e-mailov je možné existujúcim e-mailom meniť veľkostné kvóty pre každé jedno konto zvlášť, heslá, presmerovania e-mailov na iné schránky a tiež aktivovanie textu počas neprítomnosti. Po vytvorení požadovaného e-mailu je možné prideliť ku kontu tzv. doménový kôš po klinutí na ikonu v stĺpci Prevezmi všetky účty. Po aktivovaní doménového koša sa ikona zmení z bielej na červenú. Pre každú doménu je stanovený neobmedzený počet e-mailových aliasov.

Pre Vašu bezpečnú komunikáciu je mailový server a celá e-mailová komunikácia zabezpečená antispamom a antivírusom. Pre príjem a odosielanie pošty je možné sa prihlásiť pomocou webmailu (Webmail SquirrelMail, Webmail Horde) alebo nastaviť svoje konto na jeden z dostupných e-mailových klientov (napr.: Outlook Expres, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Mozilla Thunderbird, Windows Mail). Maximálny počet príjemcov v jednom e-maili je 50 z toho maximálne tri adresy môžu byť nesprávne. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 20MB.

Ako nastaviť e-mailového klienta

Pre plnohodnotnú prácu s Vašou e-mailovou schránkou (príjem pošty, odosielanie, archivácia) Vám odporúčame použiť e-mailového klienta. Tento program by ste mali mať nainštalovaný vo svojom počítači. Týchto programov je celý rad. Niektoré sú súčasťou  licencovaných kancelárskych balíkov (Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007) alebo operačných systémov (Outlook Expres, Windows Mail), iné sú voľne dostupné (Mozilla Thunderbird).

Nedá sa mi odoslať alebo mi neprichádza pošta?

Ako postupovať, keď sa mi nedá odoslať pošta alebo mi neprišiel očakávaný e-mail.

Odosielanie e-mailov

Niekedy sa môže stať, že by ste chceli odoslať e-mail zo svojho klienta, ale sa Vám to nedarí. Po odoslaní sa Vám vráti e-mail, ktorý Vám oznámi, že Vaša správa nebola doručená pre ten a ten problém, ktorý je upresnenný v prijatom e-mali. V prípade, že by ste potrebovali pomôcť s týmto problémom, postupujte nasledovne:

  1. skontrolujte si správne nastavenie SMTP konta vo Vašom poštovom klientovi
  2. neobsahuje e-mail viac ako 50 príjemcov alebo viac ako 3 nesprávne adresy?
  3. neprekročili ste maximálnu kvótu pre prílohy? Jej veľkosť by nemala prekročiť 20MB.
  4. overte si, či sa Vaša IP adresa nenachádza v spam liste (v ľavej dolnej časti) po kliknutí na Je IP v spamliste? V prípade ak sa IP adresa nachádza v zozname spam filtru, je ju možné odstrániť jednoduchým postupom uverejnenom pri spam liste.

Prijímanie e-mailov

Opačný problém nastáva, ak sa Vám nedarí prijať e-mail, ktorý Vám bol poslaný pred dlhšou dobou, ale stále neprišiel. V tomto pripade je nutné preveriť nasledovné kroky:

  1. nenachádza sa daný e-mail v spamovom priečinku?
  2. neprekročil e-mail maximálnu veľkosť prílohy 20MB?

Ak sa Vám podarilo hore uvedené problémy odstrániť, ale stále sa Vám nedarí odoslať alebo prijať pošta, prosím kontaktujte nás s pripravenými údajmi:

  • z akej adresy bol poslaný e-mail
  • kam bol e-mail posielaný
  • presný čas odoslania e-mailu

Hotline - Technická podpora (9:00 - 18:00 )
telefón: 02 / 4333 4333
e-mail: support@hostujeme.sk